Cựu Giám đốc Milan: Năm 2018, tôi muốn ký hợp đồng với Ronaldo, nhưng Chủ tịch Li Yonghong đã dừng Cara Dafftar Judi Bola

Cựu Giám đốc Milan: Năm 2018, ông muốn ký hợp đồng với Ronaldo, nhưng Chủ tịch Li Yonghong đã dừng lại [Cara Daftar Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 6 tháng 10: Ronaldo rời quân đội Zebra sau ba mùa ở Juventus và Bồ Đào Nha trở lạiđến Manchester United để trở về Manchester United State là tốt sau đó. Body Milan Body